Raamatupidamine Alustavale ettevõtele

Viimasel ajal me võime kohata palju noori inimesi, kes põlevad soovist alustada omaenda äri. Kui inimene üldjuhul tunneb valitud tegevusala ja teab ka sellega seotud võimalikke komistuskive, siis erinevates finantspeensustes orienteerumine võib tekitada suuri raskusi.

Raamatupidamises tehtud vead võivad firmaomanikule kalliks maksma minna. Seepärast tasubki töötaktika aegsasti läbi mõelda

Kogu aruandluse võib tinglikult jaotada kahte gruppi: juhtimis- ning finants-/maksuaruandlus.

 • Esimene neist kujutab endast üksikasjalikku aruannet firma tegevuse, samuti perspektiivide kohta. See aitab juhtkonnal vastu võtta efektiivseid otsuseid.
 • Teine sisaldab informatsiooni ettevõtte tegevuse tulemuste kohta. See sisaldab bilanssi, rahavoogusid, kasumi- ja kahjumiaruannet, samuti erinevaid maksudeklaratsioone.

Need dokumendid tuleb õigeaegselt esitada maksuametile, kreeditorpangale ning statistikaorganitele, vältimaks trahve ja muid probleeme.

Raamatupidamisteenused kuuluvad tänapäeval kõige nõutavamate teenuste hulka.

Ilma selge ja informatiivse raamatupidamiseta ei saa efektiivselt toimida need ettevõtte tegevussuunad, mis toovad talle kasumit.

Raamatupidamine on arvestussüsteem, mis hõlmab nii vahendeid kui ka nende allikaid, samuti nendega seotud tegevust. Raamatupidamine tähendab ka majandustegevuse identifitseerimist, informatsiooni, mida kasutatakse põhjendatud majandusalaste otsuste vastuvõtmiseks.

Milleks on vaja raamatupidamisarvestust?

Ettevõtja peab teadma, millesse ta usub ja kuhu ta võtab oma suuna, millisel teel ta tahab areneda.

On olemas kohustus:

 • Dokumenteerida arveid, lepinguid, kokkuleppeid ning muid majandusalaseid operatsioone (raamatupidamise seadus).
 • Kajastama kõiki majandusoperatsioone raamatupidamise sissekannetes, järgides kahekordse kirjendamise põhimõtet.
 • Koostada ja esitada aruandeid (aastaaruanne, deklaratsioonid, statistilised aruanded jne) ning säilitada kogu mainitud dokumentatsiooni 7 aasta vältel.

Finantsaruandlus koostatakse selleks, et tagada endale informatsioon, mis on vajalik otsuste vastuvõtmiseks ettevõtte tegevuse reguleerimisel.

Me pakume alustavatele ettevõtetele järgmisi finantsteenuseid:

Finantskonsultatsioonid:

 • Toetuste saamise võimalused
 • Äriplaan
 • Maksuarvestus
 • Raamatupidamisalased konsultatsioonid
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Vajalike lepingute koostamine
 • kliendi raamatupidamisarvestuse sisseseadmine
 • Arveplaani koostamine

Juhul kui Te olete meie püsiklient, on kõik konsultatsioonid tasuta.

Raamatupidamisteenused:

 • Igapäevane raamatupidamisarvestus, maksuarvestus
 • Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • Sõidupäevikud
 • Lähetused
 • Töötajate arvele ja arvelt maha võtmine haigekassas
 • Haigus- ja hoolduslehtede täitmine ja esitamine
 • Palga ja puhkusearvestus
 • Põhivarade ja kulumi arvestus
 • Laoarvestus
 • Kreditoorne võlgnevus
 • Debitoorne võlgnevus
 • Kassa
 • Pank / krediitkaardid

Raamatupidamise aruanded:

 • Kasumiaruanne
 • Bilanss
 • Rahavood
 • Finantsaruanne
 • Tegevusaruanne
 • Finantsanalüüs
 • Statistiliste aruannete koostamine
 • Raamatupidamise taastamine ja eelmiste perioodide korrastamine

Maksudeklaratsioonide koostamine

Maksudeklaratsioonide koostamise teenuse populaarsus on viimastel aastatel oluliselt kasvanud, sest firmaomanikud on jõudnud selgusele selle eelistes. Üha rohkem ettevõtteid eelistavad koostada deklaratsioone interneti vahendusel, et viia miinimumini operatsioonikulud ning tagada maksimaalse efektiivsuse ja konkurentsivõimelisi eeliseid.

Me pakume maksudeklaratsioonide koostamise teenuseid, kasutades niisuguseid tarkvarasid nagu:

 • Hansa Raama
 • Taavi Tarkvara
 • Merit Aktiva
 • või mis tahes muid, millega te töötate.

Maksuseadusandluse järgimine ja deklaratsioonide õigeaegne esitamine pingelisel hooajal muutub meie toetusel lihtsaks.

Aastaaruanne

Aastaaruanne on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele firmadele ning see peab vastama seadusega kehtestatud vormile. Aastaaruanne koosneb aasta finantsaruandest ja juhtimisaruandlusest.

Ettevõtte rahandusaasta peab kestma 12 kuud. Enamikul juhtudest tähendab rahandusaasta kalendriaastat (1. jaanuarist 31. detsembrini), kuid firmasisestes eeskirjades võib olla fikseeritud ka muu periood.

Ettevõtte registreerimisel või selle likvideerimisel, samuti rahandusaasta alguskuupäeva muutmisel võib aasta olla erandina lühem või pikem kui 12 kuud, kuid mitte pikem kui 18 kuud.

Aastaaruande koostamise etapid:

 • Finantsaruande koostamine
 • Tegevusaruanne
 • Audit
 • Ettepaneku koostamine kasumi jaotamiseks ja kahjude katmiseks
 • Aastaaruande esitamine kinnitamiseks

Hinnakujundus

Me pakume raamatupidamisteenuseid erakordselt konkurentsivõimeliste hindadega. Teenuste maksumus on lepinguline ning oleneb maja korterite arvust ja vajatavate teenuste hulgast. Püsiklientidele on konsultatsioonid alati tasuta.

Te ise võite keskenduda oma firma juhtimisele ja klientidega tehtavale tööle. Jäägu finantsalane töö meie kanda ning samal ajal hoiate ka oluliselt kokku raamatupidaja palgalt.

Kui Te vajate kvaliteetseid raamatupidamis- ja aruandlusteenuseid, siis me pakume neid Teile heameelega. Helistage meile +372 55518054 või kirjutage e-postiaadressile info@fconsult.ee

Kvaliteetsed teenused

01/

Meie klientide aruandlusi töödeldakse kõrgelt kvalifitseeritud raamatupidajate meeskonna poolt, kes omavad professionaalset taset.

Meie meeskond koosneb spetsialistidest raamatupidamise valdkonnas.

Kulude vähendamine

02/

Te saate terve meeskonna spetsialiste reeglina sama või väiksema tasu eest, kui läheb maksma Teile üks raamatupidaja Teie firmas. Võimalus kulusid kokku hoida kuni 50%.

Meiega raamatupidamine on efektiivne ja lihtne.

kättesaadavad igal ajal

03/

Ostes meilt raamatupidamise teenust, välistate probleemid mis on seotud töötaja haigestumisega, töösuhte lõppemisega, töötamisel osalise tööajaga.

Meiega Te saate täis tööpäeva ning professionaalset raamatupidamise teenust.