Raamatupidamine Tegutsevale ettevõttele

Raamatupidamisteenused kuuluvad tänapäeval kõige nõutavamate teenuste hulka.

Ilma selge ja informatiivse raamatupidamiseta ei saa efektiivselt toimida need ettevõtte tegevussuunad, mis toovad talle kasumit.

Raamatupidamisarvestus tähendab ka majandustegevuse identifitseerimist, mille kohta käivat informatsiooni kasutatakse põhjendatud majandusalaste otsuste vastuvõtmiseks.

Milleks on vaja raamatupidamisarvestust:

 • Ettevõtja peab teadma, millesse ta usub ja kuhu ta võtab oma suuna, millisel teel ta tahab areneda.
 • On olemas kohustus dokumenteerida arveid, lepinguid, kokkuleppeid ning muid majandusalaseid operatsioone (raamatupidamise seadus).
 • Kõiki majandusoperatsioone peab kajastama raamatupidamise sissekannetes, järgides kahekordse kirjendamise põhimõtet.
 • On vaja koostada ja esitada aruandeid (aastaaruanne, deklaratsioonid, statistilised aruanded jne) ning säilitada kogu mainitud dokumentatsiooni 7 aasta vältel.

Me pakume tegutsevatele ettevõtetele järgmisi finantsteenuseid:

Raamatupidamisteenused:

 • Igapäevane raamatupidamisarvestus, maksuarvestus
 • Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • Sõidupäevikud
 • Lähetused
 • Töötajate arvele ja arvelt maha võtmine haigekassas
 • Haigus- ja hoolduslehtede täitmine ja esitamine
 • Palga ja puhkusearvestus
 • Põhivarade ja kulumi arvestus
 • Laoarvestus
 • Kreditoorne võlgnevus
 • Debitoorne võlgnevus
 • Kassa
 • Pank / krediitkaardid

Raamatupidamise aruanded:

 • Kasumiaruanne
 • Bilanss
 • Rahavood
 • Finantsaruanne
 • Tegevusaruanne
 • Finantsanalüüs
 • Statistiliste aruannete koostamine
 • Raamatupidamise taastamine ja eelmiste perioodide korrastamine

Leping sõlmitakse üheks aastaks.

Teenuse osutamisel interneti teel on dokumente võimalik kas ise tuua või edastada e-posti, SmartPosti või kullerteenusega.

Maksudeklaratsioonide koostamine

Maksudeklaratsioonide koostamise teenuse populaarsus on viimastel aastatel oluliselt kasvanud, sest firmaomanikud on jõudnud selgusele selle eelistes. Üha rohkem ettevõtteid eelistavad koostada deklaratsioone interneti vahendusel, et viia miinimumini operatsioonikulud ning tagada maksimaalse efektiivsuse ja konkurentsivõimelisi eeliseid.

Me pakume maksudeklaratsioonide koostamise teenuseid, kasutades niisuguseid tarkvarasid nagu Hansa Raama, Taavi Tarkvara, Merit Aktiva või mis tahes muid, millega te töötate. Maksuseadusandluse järgimine ja deklaratsioonide õigeaegne esitamine pingelisel hooajal muutub meie toetusel lihtsaks.

Aastaaruanne

Aastaaruanne on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele firmadele ning see peab vastama seadusega kehtestatud vormile. Aastaaruanne koosneb aasta finantsaruandest ja juhtimisaruandlusest. Ettevõtte rahandusaasta peab kestma 12 kuud. Enamikul juhtudest tähendab rahandusaasta kalendriaastat (1. jaanuarist 31. detsembrini), kuid firmasisestes eeskirjades võib olla fikseeritud ka muu periood.

Ettevõtte registreerimisel või selle likvideerimisel, samuti rahandusaasta alguskuupäeva muutmisel võib aasta olla erandina lühem või pikem kui 12 kuud, kuid mitte pikem kui 18 kuud.

Aastaaruande koostamise etapid:

 • Finantsaruande koostamine
 • Tegevusaruanne
 • Audit
 • Ettepaneku koostamine kasumi jaotamiseks ja kahjude katmiseks
 • Aastaaruande esitamine kinnitamiseks

Kui Te vajate kvaliteetseid raamatupidamis- ja aruandlusteenuseid, siis me pakume neid Teile heameelega. Helistage meile +372 55518054 või kirjutage e-postiaadressile info@fconsult.ee


Kvaliteetsed teenused

01/

Meie klientide aruandlusi töödeldakse kõrgelt kvalifitseeritud raamatupidajate meeskonna poolt, kes omavad professionaalset taset.

Meie meeskond koosneb spetsialistidest raamatupidamise valdkonnas.

Kulude vähendamine

02/

Te saate terve meeskonna spetsialiste reeglina sama või väiksema tasu eest, kui läheb maksma Teile üks raamatupidaja Teie firmas. Võimalus kulusid kokku hoida kuni 50%.

Meiega raamatupidamine on efektiivne ja lihtne.

kättesaadavad igal ajal

03/

Ostes meilt raamatupidamise teenust, välistate probleemid mis on seotud töötaja haigestumisega, töösuhte lõppemisega, töötamisel osalise tööajaga.

Meiega Te saate täis tööpäeva ning professionaalset raamatupidamise teenust.